Technická univerzita v Liberci

0

Multimediální technologie – Cvičení 9

Zadání Naprogramujte algoritmus PCA pro převod barevného obrázku Cv09_obr.bmp do monochromatického, tj. zobrazte první hlavní komponentu z vlastního prostoru. Výsledek porovnejte s monochromatickým obrázkem převedeným z RGB pomocí funkce RGB2GRAY. Soubory Složka předmětu MT (Stáhněte soubor cv9.zip). Řešení #...

0

Multimediální technologie – Cvičení 8

Zadání Naprogramujte 4 metody vhodné pro vizuální segmentaci video streamu: Metodu založenou na obrazových bodech počítanou jako rozdíl sum hodnot obrazových bodů v následujících snímcích. Metodu založenou na obrazových bodech počítanou jako sumu rozdílu hodnot obrazových bodů v...

0

Multimediální technologie – Cvičení 7

Zadání Naprogramujte algoritmus pro aritmetické kódování a dekódování. Pomocí tohoto algoritmu zakódujte a dekódujte soubor Cv07_Aritm_data.bin. Soubory Složka předmětu MT (Stáhněte soubor cv7.zip). Řešení # -*- coding: utf-8 -*- import os import struct import collections from random...

0

Multimediální technologie – Cvičení 4

Zadání Vylepšete pomocí jasové korekce obrázky Cv04_porucha1.bmp a Cv04_porucha2.bmp. Etalony poruch jsou v souborech Cv04_porucha1_etalon.bmp a Cv04_porucha2_etalon.bmp, c = 255. Každý výsledek zobrazte společně s původním v samostatném okně. Pro obrázek Cv04_rentgen.bmp naprogramujte ekvalizaci histogramu dle: a Zobrazte...

0

Multimediální technologie – Cvičení 3

Zadání Open CV – import cv2 Načtení / uložení obrazu: bgr = cv2.imread(‚ob.bmp‘) rgb = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB) plt.imshow(rgb) Zjištění velikosti obrazu: height = ob.shape[0] width = ob.shape[1] Zobrazení obrazu: plt.imshow(bgr) plt.imshow(gray1, cmap=’gray‘) plt.colorbar() Převod...