Category: Technická univerzita v Liberci

0

Multimediální technologie – Cvičení 9

Zadání Naprogramujte algoritmus PCA pro převod barevného obrázku Cv09_obr.bmp do monochromatického, tj. zobrazte první hlavní komponentu z vlastního prostoru. Výsledek porovnejte s monochromatickým obrázkem převedeným z RGB pomocí funkce RGB2GRAY. Soubory Složka předmětu MT (Stáhněte...

0

Multimediální technologie – Cvičení 4

Zadání Vylepšete pomocí jasové korekce obrázky Cv04_porucha1.bmp a Cv04_porucha2.bmp. Etalony poruch jsou v souborech Cv04_porucha1_etalon.bmp a Cv04_porucha2_etalon.bmp, c = 255. Každý výsledek zobrazte společně s původním v samostatném okně. Pro obrázek Cv04_rentgen.bmp naprogramujte...