DISKPART aneb správa disků z příkazové řádky

HDD

Diskpart.exe je program na základní správu disků z  příkazové řádky. Umožňuje vytváření, mazání a změnu velikosti diskového oddílu. V tomto článku si ukážeme jak tyto základní úkony realizovat.

Upozornění

Dbejte zvýšené opatrnosti! Nesprávným nebo neopatrným postupem můžete přijít o Vaše data! Dvakrát si rozmyslete co děláte!

Akce

Níže jsou vysvětlené jednotlivé akce, které lze s Diskpart.exe provádět:

Vytvoření oddílu

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  • diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny připojené disky.
  • list disk
 4. Vyberte požadovaný disk.
  • select disk 1
 5. Zadejte příkaz který vypíše všechny oddíly. Můžete vytvářet primární/rozšířený (primary/extended), velikost se udává v MB (Aktuálně 10 GB).
  • create partition primary size 100000
 6. Přiřaďte oddílu požadované písmeno (Nesmí být již použito!).
  • assign letter=X
 7. Ukončete program DISKPART.
  • exit
 8. Zformátujte nově vytvořený oddíl (pomocí průzkumníka/ správce disků / příkazové řádky).

Zvětšení velikosti oddílu

Poznámka: Pokud chcete rozšiřovat oddíl tak na disku musí být dostupné místo.

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  • diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny oddíly.
  • list volume
 4. Vyberte požadovaný oddíl.
  • select volume 1
 5. Rozšiřte oddíl o požadovanou velikost. Velikost se udává v MB (Aktuálně se oddíl rozšíří o 10 GB). Pokud neuvedete velikost (pouze extend) disk se rozšíří o veškeré dostupné místo na disku.
  • extend size=10000
 6. Ukončete program DISKPART.
  • exit

Zmenšení velikosti oddílu

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  • diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny oddíly.
  • list volume
 4. Vyberte požadovaný oddíl.
  • select volume 1
 5. Zmenšete oddíl o požadovanou velikost. Velikost se udává v MB (Aktuálně se oddíl zmenší o 10 GB).
  • shrink size=10000
 6. Ukončete program DISKPART.
  • exit

Odstranění oddílu

Poznámka: Nemůžete odstranit aktivní systémový oddíl a nebo oddíl na kterém je aktivní stránkování.

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  • diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny oddíly.
  • list volume
 4. Vyberte požadovaný oddíl.
  • select volume 1
 5. Odstraňte oddíl.
  • delete partition
 6. Ukončete program DISKPART.
  • exit

Odstranění všech oddílů

Poznámka: Nemůžete odstranit aktivní systémový oddíl a nebo oddíl na kterém je aktivní stránkování.

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  • diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny připojené disky.
  • list disk
 4. Vyberte požadovaný disk.
  • select disk 1
 5. Odstraňte veškeré informace o rozdělení disku.
  • clean all
 6. Ukončete program DISKPART.

Leave a Reply