DISKPART aneb správa disků z příkazové řádky

Diskpart.exe je program na základní správu disků z  příkazové řádky. Umožňuje vytváření, mazání oddílů, změnu velikosti diskového oddílu. V tomto článku si ukážeme jak tyto základní úkony realizovat.


Upozornění

Dbejte zvýšené opatrnosti! Nesprávným nebo neopatrným postupem můžete přijít o Vaše data!  Dvakrát si rozmyslete co děláte…


Vytvoření oddílu

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny připojené disky.
  list disk
 4. Vyberte požadovaný disk.
  select disk 1
 5. Zadejte příkaz který vypíše všechny oddíly. Můžete vytvářet primární/rozšířený (primary/extended), velikost se udává v MB (Aktuálně 10 GB).
  create partition primary size 100000
 6. Přiřaďte oddílu požadované písmeno (Nesmí být již použito!).
  assign letter=X
 7. Ukončete program DISKPART.
  exit
 8. Zformátujte nově vytvořený oddíl (pomocí průzkumníka/ správce disků / příkazové řádky).

Zvětšení velikosti oddílu

Poznámka: Pokud chcete rozšiřovat oddíl tak na disku musí být dostupné místo.

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny oddíly.
  list volume
 4. Vyberte požadovaný oddíl.
  select volume 1
 5. Rozšiřte oddíl o požadovanou velikost. Velikost se udává v MB (Aktuálně se oddíl rozšíří o 10 GB). Pokud neuvedete velikost (pouze extend) disk se rozšíří o veškeré dostupné místo na disku.
  extend size=10000
 6. Ukončete program DISKPART.
  exit

Zmenšení velikosti oddílu

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny oddíly.
  list volume
 4. Vyberte požadovaný oddíl.
  select volume 1
 5. Zmenšete oddíl o požadovanou velikost. Velikost se udává v MB (Aktuálně se oddíl zmenší o 10 GB).
  shrink size=10000
 6. Ukončete program DISKPART.
  exit

Odstranění oddílu

Poznámka: Nemůžete odstranit aktivní systémový oddíl a nebo oddíl na kterém je aktivní stránkování.

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny oddíly.
  list volume
 4. Vyberte požadovaný oddíl.
  select volume 1
 5. Odstraňte oddíl.
  delete partition
 6. Ukončete program DISKPART.
  exit

Odstranění všech oddílů

Poznámka: Nemůžete odstranit aktivní systémový oddíl a nebo oddíl na kterém je aktivní stránkování.

 1. Spusťte příkazovou řádku jako administrátor.
 2. Zadejte příkaz který spustí DISKPART.
  diskpart.exe
 3. Zadejte příkaz který vypíše všechny připojené disky.
  list disk
 4. Vyberte požadovaný disk.
  select disk 1
 5. Odstraňte veškeré informace o rozdělení disku.
  clean all
 6. Ukončete program DISKPART.
  exit

Napsat komentář