Lukáš Vlček Blog

0

Jak na Raspberry PI 3 vytvořit WiFi hotspot

Raspberry PI 3 krom dalších vylepšení oproti předchozí verzi dostalo WiFi, které je integrované přímo na desce. Což se přímo nabízí z něj udělat WiFi hotspot. V tomto článku si ukážeme jak na to…...

0

DISKPART aneb správa disků z příkazové řádky

Diskpart.exe je program na základní správu disků z  příkazové řádky. Umožňuje vytváření, mazání oddílů, změnu velikosti diskového oddílu. V tomto článku si ukážeme jak tyto základní úkony realizovat. Upozornění Dbejte zvýšené opatrnosti! Nesprávným nebo neopatrným...

0

Adresářová struktura Linuxových systémů

Adresářová struktura v operačních systémech unixového typu se může zdát na první pohled velmi složitá. Ale ve skutečnosti se jedná o jednoduchý a velmi přehledný systém ukládání dat. Pojďme se tedy podívat na to,...

0

Multimediální technologie – Cvičení 9

Zadání Naprogramujte algoritmus PCA pro převod barevného obrázku Cv09_obr.bmp do monochromatického, tj. zobrazte první hlavní komponentu z vlastního prostoru. Výsledek porovnejte s monochromatickým obrázkem převedeným z RGB pomocí funkce RGB2GRAY. Soubory Složka předmětu MT (Stáhněte soubor cv9.zip). Řešení #...

0

Multimediální technologie – Cvičení 8

Zadání Naprogramujte 4 metody vhodné pro vizuální segmentaci video streamu: Metodu založenou na obrazových bodech počítanou jako rozdíl sum hodnot obrazových bodů v následujících snímcích. Metodu založenou na obrazových bodech počítanou jako sumu rozdílu hodnot obrazových bodů v...

0

Multimediální technologie – Cvičení 7

Zadání Naprogramujte algoritmus pro aritmetické kódování a dekódování. Pomocí tohoto algoritmu zakódujte a dekódujte soubor Cv07_Aritm_data.bin. Soubory Složka předmětu MT (Stáhněte soubor cv7.zip). Řešení # -*- coding: utf-8 -*- import os import struct import collections from random...