MatLab – Cvičení 1

Zadání

 1. Vygenerujte veltor a přirozených čísel od 1 do 50
 2. Vygenerujte vektor b, který bude obsahovat racionální čísla od 1 do 10 s krokem 0.2
 3. Vygenerujte matici A o rozměrech 3×3, která bude obsahovat samé jednotky, nulovou matici B stejných rozměrů a jednotkovou matici D stejných rozměrů
 4. Spojte matice A, B a D do matice M o rozměrech 3×9
 5. Deklarujte matici C tak, aby měla následující prvky:
  C=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}
 6. Spočtěte inverzní matici matice C a výsledek uložte do matice B1.
 7. Vynásobte matice C a B1:
  1. po prvcích
  2. maticově
 8. Vynásobte (maticově) matice M a C příslušně transponované tak, aby součin existoval, pokud to vůbec jde.
 9. Přepište druhý sloupec C náhodnými hodnotami
 10. Přepište první řádek C vlastními vymyšlenými hodnotami
 11. Z matice C vyberte submatici C1, která bude obsahovat prvky prvního řádku z posledních dvou sloupců.
 12. Prvkům matice C, které jsou větší nebo rovny nule přiřaďte hodnotu 2. Prvkům, které jsou menší než nula přiřaďte náhodnou hodnotu.

Může se hodit

 • length a size
  • zeros(size(A))
 • vícerozměrná pole
  • zeros(5)
  • zeros(2,5)
  • zeros(2,5,2)

Doporučení: na začátku zadat příkaz clear *


Řešení

Lukáš Vlček

Autor je SW vývojář primárně se zaměřující na platformu .NET Framework/.NET Core. Avšak jiné moderní technologie mu nejsou cizí. Mezi jeho koníčky paří vedle sportu i amatérské "bastlení" s Arduinem a Raspberry Pi.