MatLab – Cvičení 2

Zadání

 1. Vygenerujte 3D matici C s náhodnými rozměry v rozsahu 10 – 40, ke generování
  rozměrů použijte příkaz rand, k zaokrouhlováni floor, ceil, fix nebo round a ke
  generování matice příkaz randn.
 2. Spočítejte průměr všech prvků C různými způsoby
   1. cyklus for
   2. příkaz mean
   3. příkaz sum

  Ke zjištění rozměrů C použijte funkci size.

 3. Převeďte pole C(1,:,:) na 2D matici (příkazy squeeze nebo reshape)
 4. Kladné hodnoty v C přepište jejich druhou odmocninou, hodnoty v rozmezí (-1,-0.5]
  přepište hodnotou 0 a ostatní jejich třetí mocninou. Použijte cyklus for a podmínky if, elseif, else.
  Stejný úkol vyřešte pomocí logického indexování.
 5.  Naprogramujte funkci, která z každého prvku x vstupní proměnné vrací hodnotu sin2(x)cos(x), a tedy funguje stejně jako standardní funkce v Matlabu (tj. „po prvcích“).
 6. Pomocí příkazu dir zjistěte součet velikostí všech souborů začínajících vybraným písmenem v nějakém adresáři (vyberte takový adresář, aby nějaké takové soubory obsahoval).

Řešení

Hlavní program

Funkce

Lukáš Vlček

Od roku 2011 jsem studentem informačních technologií na Technické Univerzitě v Liberci. Aktivně se zajímám o vývoj Windows a Android aplikací pod záštitou projektu Pillar Tech. V současné době jsem zaměstnán ve společnosti IBR Consulting s.r.o. kde modernizuji aplikaci pro řízení staveb – Aspe.