MatLab – Cvičení 3

Zadání

 1. Napište funkci v Matlabu, která vyhodnotí funkční předpis daný níže. Pokud bude uživatelem zadaná pouze jedna vstupní proměnná x, pak nechť y má standardní hodnotu nula. Funkce tedy sama rozpozná kolik vstupních proměnných uživatel zadá (nargin). Funkce nechť funguje vektorově, tedy zadá-li uživatel libovolně rozměrné pole hodnot, vyhodnotí se funkce pro každý prvek pole zvlášť (element-wise).
  f(x,y)=xe^{-x^{2}-y^{2}}+tanh(xy)
 2. Vykreslete hodnoty funkce f(x), f(x,1), f(x,2) v rozmezí x=-5...5
   • Do jednoho 2D obrázku
   • Každou do vlastního 2D podobrázku (subplot)

  Popište osy, vložte nadpis a legendu. Jednotlivé čáry barevně odlište. Výsledek (a) uložte do souboru formátu JPG, BMP a PDF a porovnejte velikosti souborů a kvalitu obrázku.

 3. vykreslete 3D graf funkce f(x,y) pro x=-5...5y=-6...6

Řešení

Hlavní program

Funkce

Lukáš Vlček

Autor je SW vývojář primárně se zaměřující na platformu .NET Framework/.NET Core. Avšak jiné moderní technologie mu nejsou cizí. Mezi jeho koníčky paří vedle sportu i amatérské "bastlení" s Arduinem a Raspberry Pi.