MatLab – Cvičení 4

Zadání

 1. Sečtěte symbolicky zlomky
  \left ( \frac{12}{63}+\frac{21}{51} \right )*\frac{7}{5}-\frac{22}{7}
 2. Definujte funkci dvou proměnných x a y
  f(x,y)=ln|cos(x)|+y*x*e^{-x^{2}}
 3. Vyjádřete substituci
  g(y)=f(x,y)|_{x=\frac{1}{y}}
 4. Spočtěte g(3) s přesností na 100 cifer (je třeba provést substituci y za sym(3))
 5. Spočtěte následující určitý integrál s přesností na 6 desetinných míst
  \int_{1}^{2}g(y)dy
 6. Spočtěte následující neurčitý integrál
  \int f(x,y)dx
 7. Spočtěte sumu
  \sum_{k=1}^{n}k^{4}
 8. Vypočtěte limitu
  \lim_{x\rightarrow \pi /2} f(x,y)
 9. Spočtěte následující určitý integrál
  \int_{0}^{\infty }\frac{\delta f(x,y)}{\delta (y)}dx
 10. Vyřešte soustavu lineárních rovnic a výsledek zjednodušte
  x-3y+az=1
  2x-6y+9z=5
  -ax+3y=0
  Pro které hodnoty parametru a nemá soustava jednoznačné řešení?
 11. Upravte následující výraz na jeden zlomek se společným jmenovatelem
  \frac{(x-y)^{3}}{(x+y)^{2}}-\frac{(3xy)}{(x+y)^{3}}
 12. Rozviňte výraz
  cos(3x)-sin(3x)
 13. Vyřešte rovnici
  e^{(-x^{2}+4x-9)}=1

Řešení

Lukáš Vlček

Od roku 2011 jsem studentem informačních technologií na Technické Univerzitě v Liberci. Aktivně se zajímám o vývoj Windows a Android aplikací pod záštitou projektu Pillar Tech. V současné době jsem zaměstnán ve společnosti IBR Consulting s.r.o. kde modernizuji aplikaci pro řízení staveb – Aspe.