MatLab – Cvičení 5

Zadání

 1. Vykreslete funkci
  f(x)=\frac{sin(x)}{x}+e^{-(x-4)^{2}}
  na intervalu [-10,10] a najděte její minima na intervalech [2,4] a[4,6] pomocí funkce fminbnd
 2. Najděte globální minimum funkce
  f(x) = \frac{1}{4}x^{4}-\frac{41}{6}x^{3}+\frac{209}{4}x^{2}-135x
  Interval optimalizace pro funkci fminbnd určete z grafu funkce
 3. Vykreslete graf funkce
  f(x) = 100(x_{2}-x_{1}^{2})^{2}+(1-x_{1})^{2}
  Na intervalu -2\leq x_{1}\leq 2, -2\leq x_{2}\leq 2.Najděte její minimum pomocí funkce fminsearch
 4. Vyřešte úlohu lineárního programování pomocí funkce linprog
  _{x}^{min}f(x)=100(-5x_{1}-2x_{2}-6x_{3})
  za podmínek
  x_{1}-x_{2}+x_{3}\leq 20
  3x_{1}+2x_{2}+4x_{3}\leq 42
  3x_{1}+2x_{2}\leq 30
  x_{1}\geq 0
  x_{2}\geq 0
  x_{3}\geq 0

Řešení

Hlavní program

Funkce

Funkce cv5fc1

Funkce cv5fc2

Funkce cv5fc3

Lukáš Vlček

Od roku 2011 jsem studentem informačních technologií na Technické Univerzitě v Liberci. Aktivně se zajímám o vývoj Windows a Android aplikací pod záštitou projektu Pillar Tech. V současné době jsem zaměstnán ve společnosti IBR Consulting s.r.o. kde modernizuji aplikaci pro řízení staveb – Aspe.