Multimediální technologie – Cvičení 3

Zadání

 1. Open CV – import cv2
  Načtení / uložení obrazu:

  Zjištění velikosti obrazu:

  Zobrazení obrazu:

  Převod do šedi:
  I = 0.3R + 0.59G + 0.11B

   
 2. Vytvořte funkci pro načítání bitmapy z binárního souboru – obdoba funkce imread. Načtěte pomocí této funkce obraz cv03_objekty1.bmp a zobrazte pomocí imshow.
 3. Obrázek cv03_objekty1.bmp převeďte do složek barevných prostorů a zobrazte, pro barevné prostory využijte:

  Jednotlivé barevné složky zobrazte jako šedotónové obrázky, tj. převeďte barvy do intervalu 0..255.
 4. Obrázek cv03_red_object.jpg převeďte do složky r = R/(R+G+B). Nahraďte všechny pixely pro než r < 0.5 bílou barvou. Výsledek zobrazte.

Soubory


Řešení

Lukáš Vlček

Od roku 2011 jsem studentem informačních technologií na Technické Univerzitě v Liberci. Aktivně se zajímám o vývoj Windows a Android aplikací pod záštitou projektu Pillar Tech. V současné době jsem zaměstnán ve společnosti IBR Consulting s.r.o. kde modernizuji aplikaci pro řízení staveb – Aspe.