Multimediální technologie – Cvičení 7

Zadání

Naprogramujte algoritmus pro aritmetické kódování a dekódování. Pomocí tohoto algoritmu zakódujte a dekódujte soubor Cv07_Aritm_data.bin.

Soubory


Řešení

Lukáš Vlček

Od roku 2011 jsem studentem informačních technologií na Technické Univerzitě v Liberci. Aktivně se zajímám o vývoj Windows a Android aplikací pod záštitou projektu Pillar Tech. V současné době jsem zaměstnán ve společnosti IBR Consulting s.r.o. kde modernizuji aplikaci pro řízení staveb – Aspe.