Multimediální technologie – Cvičení 8

Zadání

Naprogramujte 4 metody vhodné pro vizuální segmentaci video streamu:

  • Metodu založenou na obrazových bodech počítanou jako rozdíl sum hodnot obrazových bodů v následujících snímcích.
  • Metodu založenou na obrazových bodech počítanou jako sumu rozdílu hodnot obrazových bodů v následujících snímcích.
  • Histogramově založenou metodu příznakově založenou metodu při využití DCT, využijte 5 nejvyšších koeficientů, koeficienty normalizujte logaritmem.

Výsledek zobrazujte v reálném čase, kde obraz bude vkládán do grafu. V grafu zobrazte i hranice segmentů, které jsou mezi snímky 209-210 a 269-270.

Ukázka

Ukázka

Soubory

Užitečné


Řešení

Lukáš Vlček

Od roku 2011 jsem studentem informačních technologií na Technické Univerzitě v Liberci. Aktivně se zajímám o vývoj Windows a Android aplikací pod záštitou projektu Pillar Tech. V současné době jsem zaměstnán ve společnosti IBR Consulting s.r.o. kde modernizuji aplikaci pro řízení staveb – Aspe.