Multimediální technologie – Cvičení 8

Zadání

Naprogramujte 4 metody vhodné pro vizuální segmentaci video streamu:

  • Metodu založenou na obrazových bodech počítanou jako rozdíl sum hodnot obrazových bodů v následujících snímcích.
  • Metodu založenou na obrazových bodech počítanou jako sumu rozdílu hodnot obrazových bodů v následujících snímcích.
  • Histogramově založenou metodu příznakově založenou metodu při využití DCT, využijte 5 nejvyšších koeficientů, koeficienty normalizujte logaritmem.

Výsledek zobrazujte v reálném čase, kde obraz bude vkládán do grafu. V grafu zobrazte i hranice segmentů, které jsou mezi snímky 209-210 a 269-270.

Ukázka

Ukázka

Soubory

Užitečné


Řešení

Lukáš Vlček

Autor je SW vývojář primárně se zaměřující na platformu .NET Framework/.NET Core. Avšak jiné moderní technologie mu nejsou cizí. Mezi jeho koníčky paří vedle sportu i amatérské "bastlení" s Arduinem a Raspberry Pi.