Multimediální technologie – Cvičení 1

Zadání

Nutná softwarová výbava

 • Python 2.7.X
 • PyCharm – Vývojové prostředí.
 • PyQt – Podpora grafického rozhraní.
 • Scipy-stack – Algoritmy lineární algebry, vykreslování grafů, zpracování signálů…
 • opencv-python – Alhoritmy pro načítání a zpracování obrazu.
 • scikit-learn – Algoritmy strojového učení a rozpoznávání (PCA, …).

Úkol

Načtěte binární soubor *. wav.

Soubory

Užitečné

Ukázka načtení binárního souboru *.wav

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import struct
with open('cv01_dobryden.wav', 'rb') as f:
  #head
  data = f.read(4)
  print data
  A1 = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
  print A1
  ...
  #data
  SIG = np.zeros(A2)
  for i in range(0, A2):
   SIG[i] = struct.unpack('B', f.read(1))[0]
t = np.arange(A2).astype(float)/VF
plt.plot(t, SIG)
plt.xlabel('t[s]')
plt.ylabel('A[-]')

Hlavička binárního souboru *.wav

Hlavička binárního souboru *.wav

Hlavička binárního souboru *.wav

 • (1-4B) řetězec „RIFF“ (Resource Interchange File Format)
 • (5-8B) A1-počet bytů do konce souboru (A1=velikost souboru-8d)
 • (9-12B) řetězec „WAVE“
 • (13-16B) řetězec „fmt “
 • (17-20B) AF-počet bytů do konce části FORMAT
 • (21-22B) K-kategorie formátu (komprese)

0000h-WAVE_FORMAT_UNKNOW 0001h-WAVE_FORMAT_PCM

0002h-WAVE_FORMAT_ADPCM 0005h-WAVE_FORMAT_IBM_CVSD

0006h-WAVE_FORMAT_ALAW 0007h-WAVE_FORMAT_MULAW

 • (23-24B) C-počet kanálů
 • (25-28B) VF-vzorkovací frekvence [Hz]
 • (29-32B) PB-průměrný počet bytů za sekundu
 • (33-34B) VB-velikost bloku vzorků [B]
 • (35-36B) VV-velikost vzorku [b]
 • (37-40B) řetězec „data”
 • (41-44B) A2-počet bytů do konce souboru
Příklad
Příklad hlavičky binárního souboru *.wav

Příklad hlavičky binárního souboru *.wav

 • (5-8) A1 = 0000BCE7h = 48 359d (zk: 48359+8=48 367)
 • (17-20) AF = 00000010h = 16d
 • (21-22) K = 0001h (WAVE_FORMAT_PCM)
 • (23-24) C = 0001h, počet kanálů = 1
 • (25-28) VF = 00003E80h = 16000d Hz
 • (29-32) PB = 00007D00h = 32000d Hz
 • (33-34) VB = 0002h = 2B
 • (35-36) VV = 0010h = 16b
 • (41-44) A2 = 0000BCC3h = 48 323d (zk: 48 323+44=48 367)

Pozn.: V hlavičce mohou být i jiné nepovinné části (fact, cue-points, play-list, associated data).


Řešení

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import struct

clear = lambda: os.system('cls')
clear()
plt.close('all')

def read_file(file_name):
  with open(file_name, 'rb') as f:
    #Head
    #(1-4B) Retezec "RIFF"
    RIFF = f.read(4)
    print RIFF

    #(5-8B) A1 = pocet bitu do konce souboru
    A1 = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    print A1

    #(9-12B) Retezec "WAVE"
    WAVE = f.read(4)
    print WAVE

    #(13-16B) Retezec "fmt"
    fmt = f.read(4)
    print fmt

    #(17-20B) AF = Pocet bytu do konce casti FORMAT
    AF = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    print AF

    #(21-22B) K = kategorie formatu (komprese)
    K = f.read(2)
    #print K

    #(23-24B) C = Pocet kanalu
    C = f.read(2)
    #print C

    #(25-28B) VF = Vzorkovaci frekvence [Hz]
    VF = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    print VF

    #(29-32B) PB = Prumerny pocet bytu za sekundu
    PB = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    print PB

    #(33-34B) VB = Velikost bloku vzorku [B]
    VB = f.read(2)
    #print(VB)

    #(35-36B) VV = Velikost vzorku [b]
    VV = f.read(2)
    #print VV

    #(37-40) Retezec "data"
    data = f.read(4)
    print data

    #(41-44B) A2 = Pocet bytu do konce souboru
    A2 = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    print A2

    #Data
    SIG = np.zeros(A2)
    for i in range(0, A2):
      SIG[i] = struct.unpack('B', f.read(1))[0]
    t = np.arange(A2).astype(float)/VF

  plt.plot(t, SIG)
  plt.xlabel('t[s]')
  plt.ylabel('A[-]')
  plt.show()

if __name__ == "__main__":
  read_file('cv01_dobryden.wav')

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *