Multimediální technologie – Cvičení 3

Zadání

 1. Open CV – import cv2
  Načtení / uložení obrazu:

  bgr = cv2.imread('ob.bmp')
  rgb = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  plt.imshow(rgb)

  Zjištění velikosti obrazu:

  height = ob.shape[0] width = ob.shape[1]

  Zobrazení obrazu:

  plt.imshow(bgr)
  plt.imshow(gray1, cmap='gray')
  plt.colorbar()

  Převod do šedi:
  I = 0.3R + 0.59G + 0.11B

  gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

   

 2. Vytvořte funkci pro načítání bitmapy z binárního souboru – obdoba funkce imread. Načtěte pomocí této funkce obraz cv03_objekty1.bmp a zobrazte pomocí imshow.
 3. Obrázek cv03_objekty1.bmp převeďte do složek barevných prostorů a zobrazte, pro barevné prostory využijte:
  COLOR_RGB2GRAY
  COLOR_RGB2HSV
  COLOR_RGB2YCrCb

  Jednotlivé barevné složky zobrazte jako šedotónové obrázky, tj. převeďte barvy do intervalu 0..255.

 4. Obrázek cv03_red_object.jpg převeďte do složky r = R/(R+G+B). Nahraďte všechny pixely pro než r < 0.5 bílou barvou. Výsledek zobrazte.

Soubory


Řešení

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import sys
import struct
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
import pylab

clear = lambda: os.system('cls')
clear()
plt.close('all')

def readBMP(fileName):
  with open(fileName, 'rb') as f:
    #HEAD
    data = f.read(2)
    if data != 'BM':
      print 'Soubor není typu BM'
      sys.exit()

    A1 = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    future = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    head = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    win = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    width = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    height = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    area = struct.unpack('h', f.read(2))[0]
    bits = struct.unpack('h', f.read(2))[0]

    read = bits / 3 / 8
    if read == 1:
      char = 'B'
    elif read == 2:
      char = 'h'
    elif read == 4:
      char = 'i'
    else:
      print 'Špatný počet bitu na pixel'

    comp = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    length = struct.unpack('i', f.read(4))[0]

    if length % 4 != 0:
      print 'Špatná velikost'
      sys.exit()

    HorDim = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    VerDim = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    nColor = struct.unpack('i', f.read(4))[0]
    impColor = struct.unpack('i', f.read(4))[0]

    data = np.zeros((height, width, 3))

    for i in range(height - 1, 0, -1):
      for j in range(0, width):
        for k in range(0, 3):
          data[i][j][k] = struct.unpack(char, f.read(read))[0]
      f.read(1)

    rgb = data.astype('uint8')
    data = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    return data

def rgb2gray(image):
  plt.figure('RGB2GRAY')

  plt.subplot(121)
  plt.title("RGB")
  plt.imshow(image)

  gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
  plt.subplot(122)
  plt.title("GRAY")
  plt.imshow(gray, cmap=plt.cm.gray)
  plt.show()

def rgb2hsv(image):
  plt.figure('RGB2HSV')
  hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2HSV)

  h = hsv[..., ..., 0]
  s = hsv[..., ..., 1]
  v = hsv[..., ..., 2]

  plt.subplot(221)
  plt.title("RGB")
  plt.imshow(image)

  plt.subplot(222)
  plt.title("H")
  plt.imshow(h)

  plt.subplot(223)
  plt.title("S")
  plt.imshow(s)

  plt.subplot(224)
  plt.title("V")
  plt.imshow(v)

  plt.show()

def rgb2ycrcb(image):
  plt.figure('RGB2YYCRCB')

  plt.subplot(321)
  plt.title("RGB")
  plt.imshow(image)

  ycrcb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2YCR_CB)
  plt.subplot(322)
  plt.title("YCRCB")
  plt.imshow(ycrcb, cmap=plt.cm.gray)

  y = ycrcb[..., ..., 0]
  plt.subplot(323)
  plt.title("Y")
  plt.imshow(y)

  cr = ycrcb[..., ..., 1]
  plt.subplot(324)
  plt.title("Cr")
  plt.imshow(cr)

  cb = ycrcb[..., ..., 2]
  plt.subplot(325)
  plt.title("Cb")
  plt.imshow(cb)

  plt.show()

def main():
  #Uloha 1
  image = readBMP('cv03_objekty1.bmp')
  plt.imshow(image)
  plt.show()

  #Uloha 2
  rgb2gray(image)
  rgb2hsv(image)
  rgb2ycrcb(image)

  #Uloha 3
  bgr = cv2.imread('cv03_red_object.jpg')
  rgb = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

  channels = np.zeros(3)

  for i in range(0, rgb.shape[0]):
    for j in range(0, rgb.shape[1]):
      for k in range(0, 3):
        channels[k] = rgb[i][j][k]

      r = channels[0]/(channels[0]+channels[1]+channels[2])
      if(r < 0.5):
        rgb[i][j]=(255,255,255)

  plt.imshow(rgb)
  pylab.show()

if __name__ == "__main__":
  main()

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *