Multimediální technologie – Cvičení 4

Zadání

  1. Vylepšete pomocí jasové korekce obrázky Cv04_porucha1.bmp a Cv04_porucha2.bmp. Etalony poruch jsou v souborech Cv04_porucha1_etalon.bmp a Cv04_porucha2_etalon.bmp, c = 255. Každý výsledek zobrazte společně s původním v samostatném okně.
  2. Pro obrázek Cv04_rentgen.bmp naprogramujte ekvalizaci histogramu dle:
    q=T(p)=\frac{q_{k}-q_{0}}{N.M}\sum_{i=p_{0}}^{p}H(i)+q_{0}
    q_{0},p_{0}=0 a q_{k}=255
    Zobrazte původní a ekvalizovaný obrázek spolu s příslušnými histogramy.

Soubory


Řešení

Lukáš Vlček

Autor je SW vývojář primárně se zaměřující na platformu .NET Framework/.NET Core. Avšak jiné moderní technologie mu nejsou cizí. Mezi jeho koníčky paří vedle sportu i amatérské "bastlení" s Arduinem a Raspberry Pi.