Multimediální technologie – Cvičení 5

Zadání

Naprogramujte kompresní a dekompresní metodu LZW a komprimujte a dekomprimujte její pomocí data (čísla) v souboru Cv05_LZW_data.bin, kde jsou jednotlivá čísla uložena jako uint8. Slovník dat je 5 čísel: 1, 2, 3, 4, 5.

Soubory


Řešení

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

clear = lambda: os.system('cls')
clear()
plt.close('all')

def getCompressDictionary(size):
  dictionary = {}

  for i in range(0, size):
    dictionary[str(i)] = i

  return dictionary

def getDecommpressDictionary(size):
  dictionary = {}

  for i in range(0, size):
    dictionary[i] = str(i)

  return dictionary

def compress(data, size):
  result = []
  dictionary = getCompressDictionary(size)
  pW = ""

  for char in data:
    str = pW + char
    if str in dictionary:
     pW = str
    else:
     result.append(dictionary[pW])
     dictionary[str] = size
     size += 1
     pW = char

  if pW:
     result.append(dictionary[pW])

  return result

def decompress(data, size):
  dictionary = getDecommpressDictionary(size)

  pW = str(data.pop(0))
  result = [pW]

  for i in data:
    if i in dictionary:
      temp = dictionary[i]
    elif i == len(dictionary):
      temp = pW + pW[0]

    result.append(temp)
    dictionary[size] = pW + temp[0]
    pW = temp
    size += 1

  return result

def readFile(file_name):
  data = np.zeros

  with open(file_name,'rb') as file:
    data = np.fromfile(file, dtype=np.uint8)

  return data

def getStringData(fileData):
  result = ''

  for c in fileData:
    result += str(c)

  result = "".join(result)

  return result

def getCountOfUnique(text):
  from collections import OrderedDict
  unique = "".join(OrderedDict.fromkeys(text))

  num = 0

  for c in unique:
    num += 1

  return num+1

def main():
  fileData = readFile('Cv05_LZW_data.bin')

  stringData = getStringData(fileData)
  print 'Original data: {0}'.format(stringData)

  uniqueChars = getCountOfUnique(stringData)
  print 'Počet unikátních zaků: {0}'.format(uniqueChars)

  compressed = compress(stringData, uniqueChars)
  print 'Komprimovaná data: {0}'.format(compressed)

  decompressed = decompress(compressed, uniqueChars)
  decompressed = ''.join(decompressed)
  print 'Dekomprimovaná data: {0}'.format(decompressed)

if __name__ == "__main__":
  main()

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *