Multimediální technologie – Cvičení 6

Zadání

 1. Vytvořte algoritmus pro RLE kódování a dekódování znaků v datovém souboru Cv06_RLE_data.bin, kde jsou jednotlivá čísla uložena jako uint8. Slovník dat je 5 čísel: 1, 2, 3, 4, 5.
 2. Naprogramujte kompresní a dekompresní metodu pomocí algoritmu Huffmanova kódování a komprimujte a dekomprimujte její pomocí data (čísla) v souboru Cv05_LZW_data.bin, kde jsou jednotlivá čísla uložena jako uint8. Slovník dat je 5 čísel: 1, 2, 3, 4, 5.

Soubory


Řešení

RLE kódování

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

clear = lambda: os.system('cls')
clear()
plt.close('all')

def compress(data):
  result = []
  count = 1
  prev = ''

  for char in data:
    if char != prev:
      if prev:
        entry = (prev, count)
        result.append(entry)
      count = 1
      prev = char
    else:
      count += 1

  entry = (char, count)
  result.append(entry)

  return result

def decompress(data):
  result = ''

  for char, count in data:
    result += char * count

  return result

def readFile(file_name):
  data = np.zeros

  with open(file_name,'rb') as file:
    data = np.fromfile(file, dtype=np.uint8)

  return data

def getStringData(fileData):
  result = ''

  for c in fileData:
    result += str(c)

  result = "".join(result)

  return result

def main():
  fileData = readFile('Cv06_RLE_data.bin')

  stringData = getStringData(fileData)
  print 'Original data: {0}'.format(stringData)

  compressed = compress(stringData)
  print 'Komprimovaná data: {0}'.format(compressed)

  decompressed = decompress(compressed)
  print 'Dekomprimovaná data: {0}'.format(decompressed)

if __name__ == "__main__":
  main()

Huffmanovo kódování

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

clear = lambda: os.system('cls')
clear()
plt.close('all')

class Tree:
  def __init__(self, char, freq, left, right):
    self.char = char
    self.freq = freq
    self.left = left
    self.right = right

  def __gt__(self, node):
    return self.freq > node.freq

  def dictionary(self):
    codes = {}

    def traversal(item, code):
      if item != None:
        traversal(item.left, code + '0')

        if item.char != None:
          codes[item.char] = code

        traversal(item.right, code + '1')

    traversal(self, '')

    return codes

class Queue:
  def __init__(self):
    self.queue = []

  def put(self, item):
    self.queue.append(item)
    self.queue.sort(reverse=True)

  def get(self):
    return self.queue.pop()

def Huffman(freqs):
  queue = Queue()
  items = {Tree(freq, freqs[freq], None, None) for freq in freqs}

  for item in items:
    queue.put(item)

  for i in range(len(freqs)-1):
    left = queue.get()
    right = queue.get()
    newNode = Tree(None, left.freq + right.freq, left, right)
    queue.put(newNode)

  return queue.get().dictionary()

def compress(data, dictionary):
  return ''.join(dictionary[char] for char in data)

def decompress(data, decodeDictionary):
  codeword = ''
  result = ''

  for i in range(len(data)):
    codeword += data[i]
    if codeword in decodeDictionary:
      result += decodeDictionary[codeword]
      codeword = ''

  return result

def getDecodeDictionary(dictionary):
  return {v:k for k, v in dictionary.items()}

def readFile(file_name):
  data = np.zeros

  with open(file_name,'rb') as file:
    data = np.fromfile(file, dtype=np.uint8)

  return data

def getStringData(fileData):
  result = ''

  for c in fileData:
    result += str(c)

  result = "".join(result)

  return result

def getCountOfUnique(text):
  from collections import OrderedDict
  unique = "".join(OrderedDict.fromkeys(text))

  num = 0

  for c in unique:
    num += 1

  return num+1

def main():
  fileData = readFile('Cv05_LZW_data.bin')

  stringData = getStringData(fileData)
  print 'Original data: {0}'.format(stringData)

  uniqueChars = getCountOfUnique(stringData)
  print 'Počet unikátních zaků: {0}'.format(uniqueChars)

  freqs = {'1' : 001, '2' : 010, '3' : 011, '4' : 100, '5' : 101}
  dictionary = Huffman(freqs)

  compressed = compress(stringData, dictionary)
  print 'Komprimovaná data: {0}'.format(compressed)

  decompressed = decompress(compressed, getDecodeDictionary(dictionary))
  print 'Dekomprimovaná data: {0}'.format(decompressed)

if __name__ == "__main__":
  main()

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *