Multimediální technologie – Cvičení 7

Zadání

Naprogramujte algoritmus pro aritmetické kódování a dekódování. Pomocí tohoto algoritmu zakódujte a dekódujte soubor Cv07_Aritm_data.bin.

Soubory


Řešení

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import struct
import collections
from random import uniform
import matplotlib.pyplot as plt

clear = lambda: os.system('cls')
clear()
plt.close('all')

def getProbabilities(string):
  result = collections.Counter(string)
  result = collections.OrderedDict(sorted(result.items()))
  lastHigh = 0.0
  low = 0.0
  high = 0.0
  for index, item in enumerate(result):
    high = result[item] / float(len(string))
    low = lastHigh
    tmp = high + lastHigh

    lastHigh = tmp

    interval = (round(low, 1), round(tmp, 1))
    result[item] = interval
  return result

def compress(string, probabilities):
  result = ()
  high = 1
  low = 0

  for i, val in enumerate(string):
    current = high - low
    high = low + (current * probabilities[val][1])
    low = low + (current * probabilities[val][0])
  result = (low, high)
  return result

def decompress(num, prob, length):
  string = []

  while length != 0:
    for i, val in enumerate(prob):
      if prob[val][0] <= num <= prob[val][1]:
        string.append(val)

        current = prob[val][1] - prob[val][0]
        num = (num - prob[val][0]) / current


        length -= 1
        if length == 0:
          return ''.join(string)

  return ' '.join(string)

def getRandom(interval):
  random = uniform(interval[0], interval[1])
  return random

def readFile(filename):
  i = 0
  data = ""

  with open(filename, 'rb') as f:
    while i != os.path.getsize(filename):
      data += "" +str(struct.unpack('B', f.read(1))[0])
      i += 1
  return data

def main():
  stringData = readFile('Cv07_Aritm_data.bin')
  print 'Original data: {0}'.format(stringData)

  probabilities = getProbabilities(stringData)

  compressed = compress(stringData, probabilities)
  print 'Komprimovaná data: {0}'.format(compressed)

  decompressed = decompress(getRandom(compressed), probabilities, len(stringData))
  print 'Dekomprimovaná data: {0}'.format(decompressed)

if __name__ == "__main__":
  main()

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *