Multimediální technologie – Cvičení 9

Zadání

Naprogramujte algoritmus PCA pro převod barevného obrázku Cv09_obr.bmp do monochromatického, tj. zobrazte první hlavní komponentu z vlastního prostoru. Výsledek porovnejte s monochromatickým obrázkem převedeným z RGB pomocí funkce RGB2GRAY.

Soubory


Řešení

# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2

clear = lambda: os.system('cls')
clear()
plt.close('all')

def loadImage(fileName):
  bgr = cv2.imread(fileName)
  return bgr

def separate(bgr):
  B, G, R = cv2.split(bgr)

  B=np.double(B.flatten())
  G=np.double(G.flatten())
  R=np.double(R.flatten())

  return B, G, R

def mediumVector(B, G, R):
  diameter = (B+G+R)/3

  Wb= B - diameter
  Wg= G - diameter
  Wr= R - diameter

  return Wb, Wg, Wr, diameter

def matrixCreator(Wb, Wg, Wr):
  W=np.zeros((3,len(Wb)))
  W[0]=Wr
  W[1]=Wg
  W[2]=Wb
  TransponeMatrixW = W.transpose()
  matrixC = np.cov(W)

  return TransponeMatrixW, matrixC

def eigenValuesVectors(marixC):
  EVlues, EVectors = np.linalg.eigh(marixC)

  return EVlues, EVectors

def createEp(EValues, EVectors):
  shortEValues = np.argsort(EValues)
  Ep = EVectors[:,shortEValues]
  return Ep

def createK(matrixW, Ep, diameter, i):
  K= np.dot(matrixW, Ep[:,i])
  K = K + diameter
  Ki = createKi(K)
  return Ki

def createKi(K):
  Ki= np.zeros((302,444))
  for i in range(0,134088):
    Ki[i/444][i%444]=K[i]
  return Ki

def main():
  bgr = loadImage('Cv09_obr.bmp')
  B, G, R = separate(bgr)
  Wb, Wg, Wr, diameter = mediumVector(B, G, R)
  matrixW, matrixC = matrixCreator(Wb, Wg, Wr)
  EVlues, EVectors = eigenValuesVectors(matrixC)
  Ep = createEp(EVlues, EVectors)

  K1 = createK(matrixW, Ep, diameter, 0)
  K2 = createK(matrixW, Ep, diameter, 1)
  K3 = createK(matrixW, Ep, diameter, 2)

  figc = plt.figure()
  figc.add_subplot(2,2,1)
  plt.imshow(K1, cmap='gray')
  plt.title('K1')
  figc.add_subplot(2,2,2)
  plt.imshow(K2, cmap='gray')
  plt.title('K2')
  figc.add_subplot(2,2,3)
  plt.imshow(K3, cmap='gray')
  plt.title('K3')
  figc.add_subplot(2,2,4)
  plt.imshow(cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY), cmap='gray')
  plt.title('Gray')
  plt.show()

if __name__ == "__main__":
  main()

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *